Formacin läpinäkyvyysraportti 2020

Formacin läpinäkyvyysraportti 2020

Formac tulee vuosittaisessa läpinäkyvyysaportissaan selvittämään, miten yrityksen ympäristötyö edistyy. Raportin tarkoituksena on esitellä, millaisia ympäristötoimenpiteitä Formacilla on, miten tämä työ edistyy ja mitä tuloksia on saatu.

Dokumentointi ja ISO 14001 -sertifiointi

Aloimme vuonna 2019 toteuttaa ymopäristösuunnitelmaa, jossa erittelimme ne päämäärät, joiden parissa työskentelemme vuosina 2020 - 2021. Ensimmäinen päämäärä oli luoda pohja ympäristötyöllemme kehittämällä selkeät säännöt, suositukset ja menettelytavat. Tähän työhön on jo ryhdytty.

Selkeä pohja mahdollistaa käytännöllisen dokumentoinnin sekä toimittajillemme että muille yhteistyökumppaneillemme, ja sen avulla voimme helpommin tehdä kestäviä päätöksiä. Tavoitteisiin sisältyy myös ISO 14001:n mukainen sertifionti.

Sähkönkulutuksen supistaminen ympäristöystävällisillä tuotevaihtoehdoilla ja tehostettu tuotanto

Formacin ympäristövaikutus näkyy eniten myymissämme tuotteissa. Tämä tarkoittaa, että tärkein asia Formacin pyrkimyksessä luoda kestävää kehitystä toteuttava yritys on vaihtaa ydin- ja kertakäyttötuotteemme ympäristöystävällisiin ja/tai vaihtoehtoisiin tuotteisiin aina kun mahdollista. Näiden vaihtoehtojen tulee olla linjassa ympäristöpäämääriemme kanssa ja samalla täyttää asiakkaidemme toiveet jatkuvasta korkeasta laadusta ja taloudellisesti kannattavista tuotteista.

Aloitimme neuvottelut suurimpien vaihtoehtoisten materiaalien toimittajiemme kanssa jo muutama vuosi sitten, ja tämä projekti jatkuu myös tänä vuonna. Näiden neuvottelujen perusta on panostus pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin, mikä antaa Formacille mahdollisuuden asettaa korkeammat laatuvaatimukset ympäristöystävällisten tuotevaihtoehtojen kehitykselle. Tämä edistää Formacin ympäristötyötä läpi koko tuotantoketjun. Samalla olemme jo varhaisessa vaiheessa osallisia toimittajiemme innovaatioissa.

Kun tarkastelemme vuoden 2019 tulosta, laski koko vuoden sähkönkulutus noin 5 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Samalla ajanjaksolla Formacin liikevaihto nousi 11,2 prosenttia.

Formac eco havainnollistaa siirtymisen ympäristöystävällisiin tuotteisiin

Formacin viimeisin kehitystulos ympäristötyössä on vuonna 2019 käyttöön otettu Formac eco -järjestelmä, joka havainnollistaa siirtymistämme ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Formac eco -tuotteiden luokitukseen kuuluvat seuraavat neljä ehtoa:

  • Kierrätetty materiaali
  • Ruotsissa valmistettu tuote
  • Kierrätysohjeet
  • Fossiiliton materiaali

Formac eco käsittää tällä hetkellä 120 tuotetta, mikä kattaa suurimman osan Formacin kokonaistuotevalikoimasta.

Parannettu kierrätyskeskus sisäiselle tuotannollemme

Vuoden 2019 aikana Formac alkoi käyttää tehokkaampaa vaihtoehtoa jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa. Tämä tarkoittaa lukuisia, vain tietyille materiaaleille omistettuja säiliöitä sekä vaarallisten jätteiden käsittelyyn hyväksyttyä lajittelukeskusta. Myös erilliset toimet ennen kaikkea Formacin graafisen tuotannon aikaansaaman kemiallisen jätteen käsittelyyn ja kuljetukseen on huomioitu.

Eräs pysyvistä toimenpiteistä ja tavoitteista ympäristötyössämme on kierrätys ja jätteen lajittelu tuotantopaikassa. Sen parantaminen ja tehostaminen ovat jatkuvia päämääriämme.

Matkojen aiheuttamien päästöjen pienentäminen

Formac on vuoden 2019 aikana toiminut jatkuvasti matkojen aiheuttamien päästöjen supistamiseksi. Tähän ovat vaikuttaneet aktiiviset valinnat liikkumismuodon, kuljetustavan ja kokousmuodon suhteen. Tämä tarkoittaa myös työntekijöidemme ympäristöystävällisten työmatkojen helpottamista. Tähän liittyen olemme osallistuneet muun muassa kunnan "Växjö cyklar" -kaupunkipyöräprojektiin.

Tähän projektiin liittyen vakiinnutetaan vuosittainen työntekijätutkimus, joka luo perustan Formacin matkustustapojen tilastolliselle kartoittamiselle. Se on tärkeä työkalu hallittaessa panostuksemme määrää yrityksemme matkustuspäästöjen vähentämisessä.

Toimenpiteemme saivat aikaan positiivista muutosta vuonna 2019, jolloin supistimme matkustuspäästöjämme 16,75 prosentilla 296,4 tonniin hiilidioksidia verrattuna 356 tonniin vuonna 2018.

Kirjaudu tilillesi

Unohditko salasanasi?

Ei tiliä? Luo se tässä
    Ei löydy suosikkeja listaltasi

    Ostoskori

    There are no more items in your cart