Hei Emmy Carlsson

Hei Emmy Carlsson

Formacin ostopäällikkö Emmy Carlsson vastaa kysymyksiin taustastaan, roolistaan Formacilla, haasteistaan ja siitä, miten työ osto-osastolla tapahtuu.

Kerro lyhyesti taustastasi ja roolistasi Formacilla

Olen enemmän tai vähemmän kasvanut tähän yritykseen. Aloitin pakkaamalla kyltinpitimiä pahvilaatikoihin sekä lajittelemalla ”painokalvoja”. Kun sain vähän ikää, olin kesätöissä myynnissä, jossa otin vastaan tilauksia ja hoidin asiakasrekisteriä. Kun pääsin koulusta vuonna 2006, sain kokopäivätyön ja aloitin operatiivisissa ostoissa ja logistiikassa.

Urani Formacilla on ollut uskomattoman jännittävä. Olenhan ollut mukana prosessissa, jossa pikkuyritys, jossa kaikki auttoivat toisiaan ja tekivät kaikkea ja olivat mukana päätöksenteossa, kehittyi suuremmaksi strategiseksi toiminnaksi eli yritykseksi, joka Formac tänään on.

Tätä taustaa vasten ymmärrän hyvin kaikki liiketoimintaan sisältyvät virrat, mikä vuoksi olin vastuussa myös Formacin suuresta liiketoimintajärjestelmän muutoksesta vuosina 2017 – 2018 ja joiden osalta vastaan nyt myös ylläpidosta ja kehityksestä.

Olen toiminut ostopäällikkönä vuoden 2019 alusta lähtien. Kyseessä on strateginen rooli, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa ja optimoida yrityksen ostoja samalla kun pyrimme vahvaan ja pitkäaikaiseen yhteistyöhän toimittajiemme kanssa. Tämä on rooli, joka tarjoaa minulle jatkuvasti uutta ja jännittävää.

Mikä työssäsi on vaativinta ja kehittävintä?

Jos työkenttä on niinkin laaja kun meillä on, työ on sekä haastavaa että kehittävää. On monia eri toimialoja ja tuotteita, joista meillä on oltava tietoa. Nykyään työhömme kuuluvat esimerkiksi tekstiilit, paperi, muovit, erilaiset painotekniikat sekä, eikä vähiten, ihmiset.

Lisäksi on globaali taso, mikä luo haasteita logistiikalle. Työ on hyvin monipuolista, ja matkan varrella oppii paljon.

Formac on jatkuvasti tekemisissä ympäristöasioiden kanssa. Miten ympäristöön liittyvät seikat otetaan huomioon osto-osastolla?

Ympäristöasioissa teemme työtä usealla eri tasolla. Osa ympäristötyöstämme koskee tuotteiden valmistuspaikkaa ja kuljetusta. Oman tuotantomme lisäksi käytämme pääosin ruotsalaisia toimittajia, mikä lyhentää kuljetusmatkaa. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan käyttämään toimittajien yhteistoimituksia.

Tämä pätee myös ulkomaihin, joiden osalta suunnittelemme ja keräämme mahdollisimman vähän merirahtia. Aina kun mahdollista, toimitamme tuotteita myös suoraan toimittajilta loppukäyttäjille, mikä vähentää kuljetusmatkaa.

Toinen asia on tuotekohtainen näkökulma. Pyrimme jatkuvasti tarkistamaan tuotteita ja löytämään niille ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Voidaanko tuote valmistaa uusiutuvasta materiaalista? Vaihdamme mahdollisimman suuren osan ”uusista tuotteista” kierrätettyyn materiaaliin. Kun saamme asiakkailta kyselyjä uusista tuotteista, tarkastelemme aina, mitä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja toimittaja voisi tarjota.

Käymme myös läpi toimittajien oman ympäristötyön, esitämme heille sitä koskevia kysymyksiä sekä ilmoitamme heille myös, että Formacissa arvostetaan ympäristöasioita.

Voisitko myös kertoa meille jotain osto-osastolla tehdystä laatutyöstä?

Parannuksia tehdään jatkuvasti, eikä vain varsinaisella osto-osastolla vaan myös koko organisaatiossa. Mutta ostojen osalta kyse on tuotannon sisäisestä ja ulkoisesta laadusta sekä myös saapuvan tavaran valvonnasta. Jos jokin asia sattuu poikkeamaan tai jos havaitsemme jonkin ongelman, dokumentoimme asian keskitetysti, minkä jälkeen päätämme, mitä asialle tulisi tehdä ja ryhdymme sitten toimenpiteisiin. Sen jälkeen toimenpide toteutetaan.

Koska talossa on paljon tuotantoa, meillä on hyvät mahdollisuudet havaita laatuerot. Erityisesti painojäljen osalta. Kaikki, mitä tulostamme, tallennetaan digitaalisesti, mutta arkistoimme usein myös tuotteen fyysisen kopion painetun tuotteen kanssa, jotta pystymme tarkistamaan laadun seuraavalla kerralla, kun tuote tulostetaan.

Toimittajana pyrimme aina tekemään tiivistä yhteistyötä niiden osapuolten kanssa, joiden kanssa teemme ulkoista tuotantoa koskevaa yhteistyötä. Mitä tiiviimpää yhteistyö on, sitä helpompaa on välittää yhteistyökumppaneillemme se, mitä haluamme, ja heidän on omalta osaltaan helpompaa soveltaa omaa asiantuntemustaan, mikä loppujen lopuksi johtaa parhaaseen mahdolliseen tuotteeseen.

Rakenteellisessa mielessä työmme koskee aina prototyyppiä sekä tuotteiden testaus- ja säätövaiheita riippumatta siitä, ovatko toimittajat prosessissa mukana vai teemmekö jotain itse talon sisällä. Tämä pätee myös silloin, kun täytämme varaston jonkin sellaisen tuotteen uudella erällä, jota meillä on jo ollut aiemmin. Otamme vastaan pienempiä lähetyksiä tai tuotamme pienempiä painoksia, jolloin voimme varmistaa, että tuotteet vastaavat laadullisesti edellistä erää.

Mielestäni on myös syytä mainita, että pyrimme tuotteisiin, jotka voidaan sertifioida / joille voidaan antaa turvallisuusluokitus, ja jotka myös merkitään asianomaisella tavalla.

Jos haluaisit tuoda esiin jotain Formacista, joka ei ehkä ole yleisessä tiedossa, mikä se olisi?

Ehdottomasti tuoterepertuaarimme laajuus – siis kaikki ne tuotteet, joita joko pystymme valmistamaan itse tai hankkimaan yrityksen ulkopuolelta. Tämä, yhdessä sen huomattavan tiedon ja kokemuksen kanssa, joka meillä on Formacilla, antaa asiakkaalle loputtomat mahdollisuudet. Pystymme ratkaisemaan useimmat asiat!

Kirjaudu tilillesi

Unohditko salasanasi?

Ei tiliä? Luo se tässä
    Ei löydy suosikkeja listaltasi

    Ostoskori

    There are no more items in your cart